Witaj na stronie ITV media

Wprowadź adres, abyśmy mogli przedstawić ofertę dostosowaną do Twojej lokalizacji.
Nie wprowadzenie adresu skutkować może zaprezentowaniem oferty niedostępnej dla wskazanego miejsca świadczenia usług. Podane dane zostaną wykorzystane jedynie w procesie sprawdzania dostępności usługi.

Zrezygnuj
Zatwierdź

Witaj na stronie ITV media

Tu możesz się zalogować do systemu eboa

Zamknij
Zaloguj

Oferta hurtowa dla operatorów

Warunki Hurtowego dostępu do infrastruktury ITV Media  

 

                 Oferta hurtowa dla Operatorów (pobierz plik PDF)

                 Lista adresowa budynków w zasięgu sieci POPC obszar 100106 (pobierz plik)

Lista adresowa budynków w zasięgu sieci POPC obszar 100159 (pobierz plik)

Lista adresowa budynków w zasięgu sieci POPC obszar 100174 (pobierz plik)

Lista adresowa budynków w zasięgu sieci POPC obszar 140316 (pobierz plik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skontaktuj sie z nami przez Messenger :)
facebook