Witaj na stronie ITV media

Wprowadź adres, abyśmy mogli przedstawić ofertę dostosowaną do Twojej lokalizacji.
Nie wprowadzenie adresu skutkować może zaprezentowaniem oferty niedostępnej dla wskazanego miejsca świadczenia usług. Podane dane zostaną wykorzystane jedynie w procesie sprawdzania dostępności usługi.

Zrezygnuj
Zatwierdź

Witaj na stronie ITV media

Tu możesz się zalogować do systemu eboa

Zamknij
Zaloguj

Kariera - oferty pracy

Kierownik Zespołu Projektantów Sieci Telekomunikacyjnych

Obowiązki:

• Koordynacja pracy działu projektowego,

• Wyznaczanie celów zespołu, przygotowywanie harmonogramów,

• Prowadzenie czynności formalnoprawnych związanych z procesem projektowania,

• Współpraca z podmiotami zaangażowanymi w projekt, np. przedstawicielami samorządu, architektami przestrzeni, w celu uzyskania odpowiednich informacji dotyczących kosztów, wymogów funkcjonalnych i przestrzennych,

• Koordynowanie i nadzór nad procesami realizacji projektu podczas budowy.

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe kierunkowe,

• Min. 5 letni staż pracy w biurze projektów przy tworzeniu dokumentacji budowlanej, wykonawczej,

• Niezbędne uprawnienia do projektowania bez ograniczeń oraz przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

• Znajomość prawa budowlanego i administracyjnego w zakresie procesu inwestycyjnego,

• Dobra znajomość programów graficznych AutoCad,

• Bardzo dobra organizacja czasu pracy,

• Dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,

• Zaangażowanie, samodzielność, skrupulatność,

• Prawo jazdy kat. B z doświadczaniem w praktyce.

Oferujemy:

• Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

• Zatrudnienie o umowę o pracę lub w innej dowolnej formie,

• Zapewniamy szkolenia i rozwój zawodowy.

 

Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem prosimy o kontakt poprzez e-mail: marketing@itvmedia.pl z dopiskiem "Kierownik Zespołu Projektantów Sieci Telekomunikacyjnych"

Prosimy o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.)”

 

Projektant Sieci Telekomunikacyjnych

Obowiązki:

• Projektowanie instalacji teletechnicznych, sieci światłowodowych, kanalizacji teletechnicznych,

• Przygotowywanie całości dokumentacji projektowej (projekty budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne, kosztorysy itp.),

• Uczestnictwo w wizjach lokalnych,

• Prowadzenie czynności formalnoprawnych związanych z procesem projektowania,

• Współpraca z podmiotami zaangażowanymi w projekt, np. przedstawicielami samorządu, architektami przestrzeni, w celu uzyskania odpowiednich informacji dotyczących kosztów, wymogów funkcjonalnych i przestrzennych,

• Koordynowanie procesów realizacji projektu budowy.

Wymagania:

• Umiejętności I doświadczenie z zakresu projektowania sieci i instalacji telekomunikacyjnych,

• Dobra znajomość programów środowiska CAD,

• Bardzo dobra znajomość MS Office,

• Znajomość przepisów i norm branży telekomunikacyjnej,

• Znajomość zagadnień z obszaru obsługi paszportyzacji telekomunikacji oraz doświadczenie w projektach sieci FTTx będzie dodatkowym atutem,

• Dobra organizacja pracy, w tym dobre planowanie czasu pracy, dbałość o szczegóły, systematyczność,

• Umiejętność wyznaczania priorytetów na podstawie bieżącego harmonogramu zadań,

• Umiejętność pracy w zespole, samodzielność,

• Praca pod presją czasu,

• Prawo jazdy kat. B z doświadczaniem w praktyce.

Oferujemy:

• Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

• Zatrudnienie o umowę o pracę lub w innej dowolnej formie,

• Zapewniamy szkolenia i rozwój zawodowy.

Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem prosimy o kontakt poprzez e-mail: marketing@itvmedia.pl z dopiskiem "Projektant Sieci Telekomunikacyjnych"

Prosimy o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.)”

Asystent Projektanta Sieci Telekomunikacyjnych

Obowiązki:

• Projektowanie instalacji teletechnicznych, sieci światłowodowych,

• Kontakt z wykonawcą, instytucjami i innymi uczestnikami realizowanych projektów,

• Przygotowywanie dokumentacji wykonawczej, powykonawczej,

• Paszportyzacja sieci .

Wymagania:

• Umiejętności z zakresu projektowania sieci i instalacji telekomunikacyjnych lub pokrewnych,

• Znajomość programów typu CAD i pakietu MS Office,

• Prawo jazdy kat. B,

• Dobra organizacja pracy własnej i systematyczność,

• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

• Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

• Zatrudnienie o umowę o pracę lub w innej dowolnej formie,

• Zapewniamy szkolenia i rozwój zawodowy.

Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem prosimy o kontakt poprzez e-mail: marketing@itvmedia.pl z dopiskiem "Asystent Projektanta Sieci Telekomunikacyjnych"

Prosimy o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.)”