Witaj na stronie ITV media

Wprowadź adres, abyśmy mogli przedstawić ofertę dostosowaną do Twojej lokalizacji.
Nie wprowadzenie adresu skutkować może zaprezentowaniem oferty niedostępnej dla wskazanego miejsca świadczenia usług. Podane dane zostaną wykorzystane jedynie w procesie sprawdzania dostępności usługi.

Zrezygnuj
Zatwierdź

Witaj na stronie ITV media

Tu możesz się zalogować do systemu eboa

Zamknij
Zaloguj

Projekty współfinansowane ze środków UE

Projekty realizowane w ramach działania 1.1 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 


ITV Media Sp z o. o. realizuje obecnie projekt pt:.

„Zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego internetu w wybranych miejscowościach Powiatu Łęczyckiego”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – działanie nr 1.1, „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

 


ITV Media Sp z o. o. realizuje obecnie projekt pt:.

„Budowa nowoczesnej sieci dostępowej NGA w wybranych miejscowościach Powiatu Rawskiego”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – działanie nr 1.1, „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

 


ITV Media Sp z o. o. realizuje obecnie projekt pt:.

„Budowa nowoczesnej sieci dostępowej NGA w wybranych miejscowościach Powiatu Skierniewickiego”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – działanie nr 1.1, „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

 


ITV Media Sp z o. o. realizuje obecnie projekt pt:.

„Budowa nowoczesnej sieci dostępowej NGA w wybranych miejscowościach Powiatu Gostynińskiego”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – działanie nr 1.1, „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

 

 

Projekty zrealizowane w ramach działania 8.4

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Ostatnia mila"

 

 

ITV Media Sp z o. o. zrealizowała projekt pt.

"Budowa szerokopasmowej sieci FTTH w wybranych sołectwach powiatu kutnowskiego i łęczyckiego".  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.4, dzięku któremu stworzyliśmy możliwości bezpośredniego dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili dla mieszkańców miejscowości wykluczonych cyfrowo. W ramach zrealizowanych projektów zostały wybudowane m. in. nowoczesne sieci światłowodowe Fiber to The Home.

 

 

ITV Media Sp z o. o. zrealizowała projekt pt.

"Budowa sieci optycznej GPON FTTH w wybranych miejscowościach powiatu rawskiego oraz łowickiego".  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.4, dzięku któremu stworzyliśmy możliwości bezpośredniego dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili dla mieszkańców miejscowości wykluczonych cyfrowo. W ramach zrealizowanych projektów zostały wybudowane m. in. nowoczesne sieci światłowodowe Fiber to The Home.